>

MTLD

MTLD
Czytaj dalej

PSONI Koło w Jarosławiu

PSONI Koło w Jarosławiu

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób
z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania
wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu
w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz
wspieranie ich rodzin. (art. 4 Statutu PSONI)

Czytaj dalej