>

Patronat

Partnerzy

MTLD

PSONI Koło w Jarosławiu

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia…