>

Prelegenci 2018

  • Dr Magdalena Grycman
    Proces nabywania kompetencji komunikacyjnej dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną – studium przypadku.

 

  • Monika Jerzyk
    Niezależność w zależności. O podejściu skoncentrowanym na zasobach pracy z osobą z głęboką wieloraką niepełnosprawnością.

 

  • Katarzyna Łuszczak
    Komunikowanie się za pomocą sterowania wzrokiem.